Garage "G26"

Garage "G26" är en byggnad som monteras ihop av 1,2 m breda väggelement. Byggnaden består av 6 väggelement i längdriktningen och 3 väggelement på bredden varav 1 element på bakre kortsidan har fönster. I den främre väggen finns en 2,5 m bred pardörr. Väggelementen är monteringsfärdiga, med fabriksmonterad fasadbeklädnad och fabriksmonterat fönster. Materialen för takkonstruktionen ingår. 

Grabaritmõõdud (pikkus x laius) 3832 x 7432
Ehitusalune pind (m2) 28,5
Kasulik pind (m2) 25,9

Sul on küsimusi
või soovid pakkumist?