Bod "V6"

Bod "V6" är en byggnad som monteras ihop av små, 1,2 m breda väggelement. Den består av 2 väggelement i breddriktningen och 2 i längdriktningen varav 1 element är försett med pardörr och 1 med fönster. Väggelementen är monteringsfärdiga, med fabriksmonterad fasadbeklädnad och fabriksmonterat fönster. Gavelelement samt material för tak- och golvkonstruktionen ingår. Vid önskemål kan vi komplettera boden med invändig beklädnad. 

Grabaritmõõdud (pikkus x laius) 2632 x 2632
Ehitusalune pind (m2) 6,9
Kasulik pind (m2) 5,8

Sul on küsimusi
või soovid pakkumist?