Om husbyggnad

Varje familj drömmer om ett eget hem. Att bygga ett eget hus är ett viktigt steg och kanske ett av de dyraste i livet. Därför är det viktigt att överväga och planera det noggrant för att få ett optimalt resultat som uppfyller ens önskemål.
Nedan anges de olika etapper som man går igenom på väg till ett eget hem.

Steg 1: Budgetering

Det är trevligt att fundera på hur Ditt eget hus kunde se ut men det är nog bäst att först fastställa sin budget. Rådfråga Din finanskonsult eller lånehandläggare om Dina möjligheter och förutsättningar när det gäller husbyggnad.
När budgeten är fastställd kan man börja tänka på hur stort hus man får för den. Här är det bäst att rådfråga husfabriken. I mycket grova drag börjar priserna på "nyckelfärdiga" lösningar från 1000-1200 EUR/m² (inkl mervärdesskatt).

Steg 2: Val av arkitektonisk lösning för huset

Nu kan man ge form åt sina drömmar. Välj ut ett lämpligt typprojekt eller anlita en arkitekt för en specialprojekt precis efter Dina önskemål.

Steg 3: Val av konstruktionslösning och material för huset

ESTPANEL OÜ erbjuder såväl timmerhus som elementhus med trästomme. Vi ger gärna råd och hjälper Dig att välja den lösning som uppfyller Dina behov.

Steg 4: Projektering och tillverkning av huset

När den föregående etappen är klar kan man börja med projektering och fabrikstillverkning av huset.

Steg 5: Monteringen, uppförandet av huset påbörjas

När fabrikstillverkningen av huset är klar kan monteringen på byggplatsen inledas. Det vill säga att alla nödvändiga element levereras från fabriken till byggplatsen och klimatskalet monteras ihop. Sedan kan invändiga och utvändiga arbeten påbörjas direkt.

Resultat:

Ett nytt energisnålt hus som uppfyller beställarens önskemål och som uppförs på mycket kort tid.