Trädgårdshus

  • Byggnader som monteras ihop av 1 eller 1,2 m breda småelement som kan monteras för hand.
  • Småelement tillhandahålls även med värmeisolering.
  • Vi erbjuder flera typprojekt för trädgårdshus men om du inte hittar något passande projekt i vårt urval så kan du planera ett lämpligt trädgårdshus för dig genom att kombinera olika standardelement.
  • Mindre trädgårdshus kan även monteras ihop på fabriken.
  • Dessa projekt kan även utföras med stora element där varje vägg utgörs av ett element.