Garage "G22"

Garage "G22" är en byggnad som monteras ihop av 1,2 m breda väggelement. Byggnaden består av 5 väggelement i breddriktningen och 3 väggelement på bakre kortsidan varav 1 element har fönster. I den främre väggen finns en 2,5 m bred pardörr. Väggelementen är monteringsfärdiga, med fabriksmonterad fasadbeklädnad och fabriksmonterat fönster. Materialen för takkonstruktionen ingår. 

Grabaritmõõdud (pikkus x laius) 3832 x 6232
Ehitusalune pind (m2) 23,4
Kasulik pind (m2) 21,6

Sul on küsimusi
või soovid pakkumist?