Träelementhus

Vi tillverkar energisnåla hus med väl genomtänkta konstruktioner där var och en kan välja en arkitektonisk lösning precis efter sin smak – oavsett om man vill ha en modern villa eller ett klassiskt lanthus.