Villa i Tyskland

  • 1,5-plansvillan tillverkades enligt ett specialprojekt av en tysk arkitekt.
  • Väggarna är gjorda av 90 mm tjocka sågverk, och husets konstruktioner, inklusive väggarna, är isolerade för att uppnå den nödvändiga värmeisoleringen.