Aiamajad

  • 1 või 1,2 m laiustest käsitsi monteeritavatest minielementidest koostatavad hooned.
  • Minielemente pakume ka soojustatuna.
  • Aiamajadele pakume mitmeid tüüpprojekte, kuid kui nende hulgast sobivat ei leia, on võimalus standardseid elemente kombineerides endale sobiv maja planeerida.
  • Väiksemaid aiamaju on võimalik kokku monteerida ka tehases.
  • Samu projekte saame toota ka suurematest elementidest, kus üks sein on üks element.